Ταινίες LED Χαμηλού Φωτισμού 4.8Watt

Υποκατηγορία
Ταξινόμηση
Προϊόντα/σελίδα
Χαμηλού Φωτισμού 4.8Watt - Ταινία LED 4.8Watt Ψυχρό Λευκό
Ταινία LED 4.8Watt Ψυχρό Λευκό
LED ανά μέτρο
60x3528smd
Ταση Εισόδου
12 VDC
1.40€
Χαμηλού Φωτισμού 4.8Watt - Ταινία LED 4.8Watt Ουδέτερο Λευκό
Ταινία LED 4.8Watt Ουδέτερο Λευκό
LED ανά μέτρο
60x3528smd
Ταση Εισόδου
12 VDC
1.40€
Χαμηλού Φωτισμού 4.8Watt - Ταινία LED 4.8Watt Θερμό Λευκό
Ταινία LED 4.8Watt Θερμό Λευκό
LED ανά μέτρο
60x3528smd
Ταση Εισόδου
12 VDC
1.40€
Χαμηλού Φωτισμού 4.8Watt - Ταινία LED 4.8Watt Κόκκινη
Ταινία LED 4.8Watt Κόκκινη
LED ανά μέτρο
60x3528smd
Ταση Εισόδου
12 VDC
1.80€
Χαμηλού Φωτισμού 4.8Watt - Ταινία LED 4.8Watt Πράσινο
Ταινία LED 4.8Watt Πράσινο
LED ανά μέτρο
60x3528smd
Ταση Εισόδου
12 VDC
1.80€
Χαμηλού Φωτισμού 4.8Watt - Ταινία LED 4.8Watt Μπλε
Ταινία LED 4.8Watt Μπλε
LED ανά μέτρο
60x3528smd
Ταση Εισόδου
12 VDC
1.80€
Χαμηλού Φωτισμού 4.8Watt - Ταίνια LED 4.8Watt Κίτρινο
Ταίνια LED 4.8Watt Κίτρινο
LED ανά μέτρο
60x3528smd
Ταση Εισόδου
12 VDC
1.80€
Χαμηλού Φωτισμού 4.8Watt - Ταινία LED 4.8Watt Ψυχρό Λευκό Αδιάβροχη
Ταινία LED 4.8Watt Ψυχρό Λευκό Αδιάβροχη
LED ανά μέτρο
60x3528smd
Ταση Εισόδου
12 VDC
1.50€
Χαμηλού Φωτισμού 4.8Watt - Ταινία LED 4.8Watt Ουδέτερο Λευκό Αδιάβροχη
Ταινία LED 4.8Watt Ουδέτερο Λευκό Αδιάβροχη
LED ανά μέτρο
60x3528smd
Ταση Εισόδου
12 VDC
1.50€
Χαμηλού Φωτισμού 4.8Watt - Ταινία LED 4.8Watt Θερμό Λευκό Αδιάβροχη
Ταινία LED 4.8Watt Θερμό Λευκό Αδιάβροχη
LED ανά μέτρο
60x3528smd
Ταση Εισόδου
12 VDC
1.50€
Χαμηλού Φωτισμού 4.8Watt - Ταινία LED 4.8Watt Κόκκινη Αδιάβροχη
Ταινία LED 4.8Watt Κόκκινη Αδιάβροχη
LED ανά μέτρο
60x3528smd
Ταση Εισόδου
12 VDC
2.20€
Χαμηλού Φωτισμού 4.8Watt - Ταινία LED 4.8Watt Πράσινη Αδιάβροχη
Ταινία LED 4.8Watt Πράσινη Αδιάβροχη
LED ανά μέτρο
60x3528smd
Ταση Εισόδου
12 VDC
2.20€
Χαμηλού Φωτισμού 4.8Watt - Ταινία LED 4.8Watt Μπλε Αδιάβροχη
Ταινία LED 4.8Watt Μπλε Αδιάβροχη
LED ανά μέτρο
60x3528smd
Ταση Εισόδου
12 VDC
2.20€