Λάμπες LED Τύπου Φθορίου T8

Υποκατηγορία
Ταξινόμηση
Προϊόντα/σελίδα
Τύπου Φθορίου T8 - Φθορίου T8 LED 60cm 9Watt Γυάλινη (με starter) (ONE SIDE)
Φθορίου T8 LED 60cm 9Watt Γυάλινη (με starter) (ONE SIDE)
Γωνία Δέσμης
200°
Φωτεινότητα
850 lm
Τύπου Φθορίου T8 - Φθορίου T8 LED 120cm 18Watt Γυάλινη (με starter) (ONE SIDE)
Φθορίου T8 LED 120cm 18Watt Γυάλινη (με starter) (ONE SIDE)
Γωνία Δέσμης
200°
Φωτεινότητα
1650 lm
Τύπου Φθορίου T8 - Φθορίου T8 LED 120cm 18Watt Γυάλινη (με starter) (ONE SIDE)
Φθορίου T8 LED 120cm 18Watt Γυάλινη (με starter) (ONE SIDE)
Γωνία Δέσμης
200°
Φωτεινότητα
1500 lm
Τύπου Φθορίου T8 - Φθορίου T8 LED 150cm 24Watt Γυάλινη (με starter) (ONE SIDE)
Φθορίου T8 LED 150cm 24Watt Γυάλινη (με starter) (ONE SIDE)
Γωνία Δέσμης
200°
Φωτεινότητα
2100 lm
Τύπου Φθορίου T8 - Φθορίου T8 LED 60cm 9Watt  Γυάλινη (ONE SIDE)
Φθορίου T8 LED 60cm 9Watt Γυάλινη (ONE SIDE)
Γωνία Δέσμης
200°
Φωτεινότητα
690-720 lm
8.00€
Τύπου Φθορίου T8 - Φθορίου T8 LED 60cm 9Watt  Γυάλινη (ONE SIDE)
Φθορίου T8 LED 60cm 9Watt Γυάλινη (ONE SIDE)
Γωνία Δέσμης
200°
Φωτεινότητα
690-720 lm
8.00€
Τύπου Φθορίου T8 - Φθορίου T8 LED 60cm 9Watt  Γυάλινη (ONE SIDE)
Φθορίου T8 LED 60cm 9Watt Γυάλινη (ONE SIDE)
Γωνία Δέσμης
200°
Φωτεινότητα
690-720 lm
8.00€
Τύπου Φθορίου T8 - Φθορίου T8 LED 120cm 18Watt Γυάλινη (ONE SIDE)
Φθορίου T8 LED 120cm 18Watt Γυάλινη (ONE SIDE)
Γωνία Δέσμης
200°
Φωτεινότητα
1800-1620 lm
Τύπου Φθορίου T8 - Φθορίου T8 LED 120cm 18Watt Γυάλινη (ONE SIDE)
Φθορίου T8 LED 120cm 18Watt Γυάλινη (ONE SIDE)
Γωνία Δέσμης
200°
Φωτεινότητα
1800-1620 lm
Τύπου Φθορίου T8 - Φθορίου T8 LED 120cm 18Watt Γυάλινη (ONE SIDE)
Φθορίου T8 LED 120cm 18Watt Γυάλινη (ONE SIDE)
Γωνία Δέσμης
200°
Φωτεινότητα
1620 lm
Τύπου Φθορίου T8 - Φθορίου T8 LED 150cm 23Watt Γυάλινη (ONE SIDE)
Φθορίου T8 LED 150cm 23Watt Γυάλινη (ONE SIDE)
Γωνία Δέσμης
200°
Φωτεινότητα
2200 lm
Τύπου Φθορίου T8 - Φθορίου T8 LED 150cm 23Watt Γυάλινη (ONE SIDE)
Φθορίου T8 LED 150cm 23Watt Γυάλινη (ONE SIDE)
Γωνία Δέσμης
200°
Φωτεινότητα
2200 lm
Τύπου Φθορίου T8 - Φθορίου T8 LED 150cm 23Watt Γυάλινη (ONE SIDE)
Φθορίου T8 LED 150cm 23Watt Γυάλινη (ONE SIDE)
Γωνία Δέσμης
200°
Φωτεινότητα
2000 lm
Τύπου Φθορίου T8 - Φθορίου T8 LED 60cm 9Watt (TWO SIDE)
Φθορίου T8 LED 60cm 9Watt (TWO SIDE)
Γωνία Δέσμης
120°
Φωτεινότητα
800-900 lm
Τύπου Φθορίου T8 - Φθορίου T8 LED 120cm 18Watt (TWO SIDE)
Φθορίου T8 LED 120cm 18Watt (TWO SIDE)
Γωνία Δέσμης
120°
Φωτεινότητα
1800 lm