Λάμπες LED G4

Υποκατηγορία
Ταξινόμηση
Προϊόντα/σελίδα
G4 - G4 2Watt 12V AC/DC (Ψυχρό Λευκό)
G4 2Watt 12V AC/DC (Ψυχρό Λευκό)
Γωνία Δέσμης
320°
Φωτεινότητα
180 lm
4.40€
G4 - G4 2Watt 12V AC/DC (Ουδέτερο Λευκό)
G4 2Watt 12V AC/DC (Ουδέτερο Λευκό)
Γωνία Δέσμης
320°
Φωτεινότητα
180 lm
4.40€
G4 - G4 2Watt 12V AC/DC (Θερμό Λευκό)
G4 2Watt 12V AC/DC (Θερμό Λευκό)
Γωνία Δέσμης
320°
Φωτεινότητα
180 lm
4.40€
G4 - G4 1.3Watt 12V AC (Θερμό Λευκό)
G4 1.3Watt 12V AC (Θερμό Λευκό)
Γωνία Δέσμης
270°
Φωτεινότητα
100 lm
G4 - G4 1.3Watt 12V AC (Ουδέτερο Λευκό)
G4 1.3Watt 12V AC (Ουδέτερο Λευκό)
Γωνία Δέσμης
270°
Φωτεινότητα
100 lm
G4 - G4 2.5Watt 12V AC (Θερμό Λευκό)
G4 2.5Watt 12V AC (Θερμό Λευκό)
Γωνία Δέσμης
360°
Φωτεινότητα
180 lm