Εσωτερικού Χώρου Για Σκάλες - Διαδρόμους

Υποκατηγορία
Ταξινόμηση
Προϊόντα/σελίδα
Για Σκάλες - Διαδρόμους - Χωνευτό Φωτιστικό LINAR DC (Θερμό Λευκό)
Χωνευτό Φωτιστικό LINAR DC (Θερμό Λευκό)
Τάση Εισόδου
12V DC
Φωτεινότητα
13 lm
Για Σκάλες - Διαδρόμους - Χωνευτό Φωτιστικό LINAR DC (Ψυχρό Λευκό)
Χωνευτό Φωτιστικό LINAR DC (Ψυχρό Λευκό)
Τάση Εισόδου
12V DC
Φωτεινότητα
15 lm
Για Σκάλες - Διαδρόμους - Χωνευτό Φωτιστικό LIRIA DC (Θερμό Λευκό)
Χωνευτό Φωτιστικό LIRIA DC (Θερμό Λευκό)
Τάση Εισόδου
12V DC
Φωτεινότητα
13 lm
Για Σκάλες - Διαδρόμους - Χωνευτό Φωτιστικό LIRIA DC (Ψυχρό Λευκό)
Χωνευτό Φωτιστικό LIRIA DC (Ψυχρό Λευκό)
Τάση Εισόδου
12V DC
Φωτεινότητα
15 lm
Για Σκάλες - Διαδρόμους - Χωνευτό Φωτιστικό ORID DC (Θερμό Λευκό)
Χωνευτό Φωτιστικό ORID DC (Θερμό Λευκό)
Τάση Εισόδου
12V DC
Φωτεινότητα
13 lm
Για Σκάλες - Διαδρόμους - Χωνευτό Φωτιστικό ORID DC (Ψυχρό Λευκό)
Χωνευτό Φωτιστικό ORID DC (Ψυχρό Λευκό)
Τάση Εισόδου
12V DC
Φωτεινότητα
15 lm
Για Σκάλες - Διαδρόμους - Χωνευτό Φωτιστικό SOLA DC (Θερμό Λευκό)
Χωνευτό Φωτιστικό SOLA DC (Θερμό Λευκό)
Τάση Εισόδου
12V DC
Φωτεινότητα
13 lm
Για Σκάλες - Διαδρόμους - Χωνευτό Φωτιστικό SOLA DC (Ψυχρό Λευκό)
Χωνευτό Φωτιστικό SOLA DC (Ψυχρό Λευκό)
Τάση Εισόδου
12V DC
Φωτεινότητα
15 lm
Για Σκάλες - Διαδρόμους - Χωνευτό Φωτιστικό TERRA DC (Θερμό Λευκό)
Χωνευτό Φωτιστικό TERRA DC (Θερμό Λευκό)
Τάση Εισόδου
12V DC
Φωτεινότητα
13 lm
Για Σκάλες - Διαδρόμους - Χωνευτό Φωτιστικό TERRA DC (Ψυχρό Λευκό)
Χωνευτό Φωτιστικό TERRA DC (Ψυχρό Λευκό)
Τάση Εισόδου
12V DC
Φωτεινότητα
15 lm
Για Σκάλες - Διαδρόμους - Χωνευτό Φωτιστικό TERRA MINI DC (Θερμό Λευκό)
Χωνευτό Φωτιστικό TERRA MINI DC (Θερμό Λευκό)
Τάση Εισόδου
12V DC
Φωτεινότητα
13 lm
Για Σκάλες - Διαδρόμους - Χωνευτό Φωτιστικό TERRA MINI DC (Ψυχρό Λευκό)
Χωνευτό Φωτιστικό TERRA MINI DC (Ψυχρό Λευκό)
Τάση Εισόδου
12V DC
Φωτεινότητα
15 lm
Για Σκάλες - Διαδρόμους - Χωνευτό Φωτιστικό APUS DC (Θερμό Λευκό)
Χωνευτό Φωτιστικό APUS DC (Θερμό Λευκό)
Τάση Εισόδου
12V DC
Φωτεινότητα
13 lm
Για Σκάλες - Διαδρόμους - Χωνευτό Φωτιστικό APUS DC (Ψυχρό Λευκό)
Χωνευτό Φωτιστικό APUS DC (Ψυχρό Λευκό)
Τάση Εισόδου
12V DC
Φωτεινότητα
15 lm
Για Σκάλες - Διαδρόμους - Χωνευτό Φωτιστικό SABIK DC (Θερμό Λευκό)
Χωνευτό Φωτιστικό SABIK DC (Θερμό Λευκό)
Τάση Εισόδου
12V DC
Φωτεινότητα
13 lm