Ηλεκτρολογικό Υλικό Μικροαυτόματες ασφάλειες

Υποκατηγορία
Ταξινόμηση
Προϊόντα/σελίδα
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 1P/4A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 1P/4A Τύπου C
Αριθμός πόλων (σύνολο)
1
Ονομαστική Ένταση (In)
4A
2.90€
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 1P/6A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 1P/6A Τύπου C
Αριθμός πόλων (σύνολο)
1
Ονομαστική Ένταση (In)
6A
2.90€
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 1P/10A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 1P/10A Τύπου C
Αριθμός πόλων (σύνολο)
1
Ονομαστική Ένταση (In)
10A
2.90€
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 1P/16A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 1P/16A Τύπου C
Αριθμός πόλων (σύνολο)
1
Ονομαστική Ένταση (In)
16A
2.90€
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 1P/20A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 1P/20A Τύπου C
Αριθμός πόλων (σύνολο)
1
Ονομαστική Ένταση (In)
20A
2.90€
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 1P/25A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 1P/25A Τύπου C
Αριθμός πόλων (σύνολο)
1
Ονομαστική Ένταση (In)
25A
2.90€
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 1P/32A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 1P/32A Τύπου C
Αριθμός πόλων (σύνολο)
1
Ονομαστική Ένταση (In)
32A
2.90€
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 3P/6A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 3P/6A Τύπου C
Αριθμός πόλων (σύνολο)
3
Ονομαστική Ένταση (In)
6A
8.30€
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 3P/10A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 3P/10A Τύπου C
Αριθμός πόλων (σύνολο)
3
Ονομαστική Ένταση (In)
10A
8.30€
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 3P/16A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 3P/16A Τύπου C
Αριθμός πόλων (σύνολο)
3
Ονομαστική Ένταση (In)
16A
8.30€
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 3P/20A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 3P/20A Τύπου C
Αριθμός πόλων (σύνολο)
3
Ονομαστική Ένταση (In)
20A
8.10€
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 3P/25A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 3P/25A Τύπου C
Αριθμός πόλων (σύνολο)
3
Ονομαστική Ένταση (In)
25A
8.10€
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 3P/32A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 3P/32A Τύπου C
Αριθμός πόλων (σύνολο)
3
Ονομαστική Ένταση (In)
32A
9.20€
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 3P/40A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 3P/40A Τύπου C
Αριθμός πόλων (σύνολο)
3
Ονομαστική Ένταση (In)
40A
9.20€
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 3P/50A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 3P/50A Τύπου C
Αριθμός πόλων (σύνολο)
3
Ονομαστική Ένταση (In)
50A
10.60€