Ηλεκτρολογικό Υλικό Μικροαυτόματες ασφάλειες

Υποκατηγορία
Ταξινόμηση
Προϊόντα/σελίδα
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 1P/4A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 1P/4A Τύπου C
Ονομαστική Ένταση (In)
4A
Xαρακτηριστική Τύπου
C
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 1P/6A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 1P/6A Τύπου C
Ονομαστική Ένταση (In)
6A
Xαρακτηριστική Τύπου
C
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 1P/10A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 1P/10A Τύπου C
Ονομαστική Ένταση (In)
10A
Xαρακτηριστική Τύπου
C
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 1P/16A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 1P/16A Τύπου C
Ονομαστική Ένταση (In)
16A
Xαρακτηριστική Τύπου
C
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 1P/20A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 1P/20A Τύπου C
Ονομαστική Ένταση (In)
20A
Xαρακτηριστική Τύπου
C
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 1P/25A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 1P/25A Τύπου C
Ονομαστική Ένταση (In)
25A
Xαρακτηριστική Τύπου
C
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 1P/32A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 1P/32A Τύπου C
Ονομαστική Ένταση (In)
32A
Xαρακτηριστική Τύπου
C
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 3P/6A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 3P/6A Τύπου C
Ονομαστική Ένταση (In)
6A
Xαρακτηριστική Τύπου
C
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 3P/10A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 3P/10A Τύπου C
Ονομαστική Ένταση (In)
10A
Xαρακτηριστική Τύπου
C
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 3P/16A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 3P/16A Τύπου C
Ονομαστική Ένταση (In)
16A
Xαρακτηριστική Τύπου
C
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 3P/20A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 3P/20A Τύπου C
Ονομαστική Ένταση (In)
20A
Xαρακτηριστική Τύπου
C
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 3P/25A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 3P/25A Τύπου C
Ονομαστική Ένταση (In)
25A
Xαρακτηριστική Τύπου
C
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 3P/32A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 3P/32A Τύπου C
Ονομαστική Ένταση (In)
32A
Xαρακτηριστική Τύπου
C
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 3P/40A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 3P/40A Τύπου C
Ονομαστική Ένταση (In)
40A
Xαρακτηριστική Τύπου
C
Μικροαυτόματες ασφάλειες - Μικροαυτόματος 6kA 3P/50A Τύπου C
Μικροαυτόματος 6kA 3P/50A Τύπου C
Ονομαστική Ένταση (In)
50A
Xαρακτηριστική Τύπου
C