Υπολογιστής ετήσιας εξοικονόμησης ενέργειας

Eισάγετε τα κατάλληλα στοιχεία στην παρακάτω φόρμα ώστε να υπολογίσετε την ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας.

Προσοχή: Η τιμή της κιλαβατώρας είναι ενδεικτική. Για ακριβή μέτρηση, συμπληρώστε τη τιμή της δικής σας χρέωσης.

Φόρμα στοιχείων ενέργειας

Ισχύς σε Watt (παλαιού τύπου)
watts
Ώρες λειτουργίας (ημέρας)
ώρες
Ποσότητα Λαμπτήρων
λαμπτήρες
Τιμή Kwh Ηλ.Ρευματος
Ισχύς σε Watt (λαμπτήρες LED)
watts